چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

تعداد کتاب های هر رشته

تعداد کتاب های هر رشته در جدول ذیل آمده است جهت اطلاع از عناوین کتاب ها علاوه بر داونلود فایل حاوی اسامی کتاب ها می توانید ازصفحه عناوین هر رشته نیز استفاده کنید:

رشته

تعداد کتاب موجود

داخلی

70

جراحی

96

اطفال

65

زنان

41

ارتوپدی

64

رادیولوژی

58

پاتولوژی

23

قلب

60

گوارش

30

هماتولوژی

36

تنفس

16

عفونی

65

نورولوژی

122

روانپزشکی

117

اورلوژی و نفرولوژی

36

پزشکی خانواده

18

ENT

26

پوست

40

طب اورژانس

42

چشم پزشکی

41

اندوکرین

17

فارماکولوژی

63

روماتولوژی

21

بیهوشی

15

پرستاری

19

تست های تشخیصی

11

دندانپزشکی

19

گزارش تخلف
بعدی